Liên hệ

Trường Tiểu học Nam Vân

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Nguyễn Văn Hòa – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 03503859951 – Email: email@namdinh.edu.vn